Mektebeqeder hazirliq kurslari

Həyatda ən böyük şans: Kiçikkən yaxşı bir müəllimə rast gəlməkdir.

Uşaqların məktəbəqədər hazırlığı:

* Riyazi rəqəmlərlə tanışlıq

* Əlifba - yazı vərdişlərinin aşılanması

* Əmək vərdişlərinin aşılanması

* Məntiqi oyunların təşkili

* Ədəbi gecələrin, şe'r müsabiqələrinin təşkili

* Ümumi dünyagörüşü təsəvvürlərinin inkişafı

Bura eyni zamanda uşaqlar üçün xarici dil dərsləri (əsasən ingilis və rus dili dərsləri), rəsm və s. dərslər daxildir. Həmçinin uşaqlar üçün psixoloji dərslər də tədris olunur.

* İnkişafetdirici məşğələlər

* Məntiqi təfəkkürün inkşafı

* Məktəbəqədər hazırlıq

* Psixi proseslərin korreksiyası (diqqət, hafizə, qavrayış, təfəkkür, təxəyyül və nitq)

* Kommunikativ vərdişlərin inkişafı və korreksiyası

* Hiperaktiv uşaqlar

* Psixi ləngimə

* Psixi nitqi ləngimə

* Psixomotor inkişafın ləngiməsi

Sahil m., Qoqol 44: 012-596-73-97

28 May m., D.Əliyeva 220: 012-498-12-67

Əhmədli m., M.Hadi 23/24: 012-555-70-44

AzMİU II korpusu: 012-555-10-99

Mobil: 055-330-40-00

Email: [email protected]